WMO Praktijkcheck

Hoe pak ik hardnekkige achterstanden aan? Hoe maak ik de uitvoering eenvoudiger? En hoe krijg ik meer grip en sturing op de Wmo kosten? Zomaar wat vragen waar u als verantwoordelijke voor de uitvoering van de Wmo mee te maken kan krijgen.

Wat kan TriviumPlus voor u betekenen?

Wij kunnen in kort tijdsbestek een analyse geven van praktische knelpunten binnen de Wmo uitvoering in uw organisatie. Natuurlijk vertalen we deze knelpunten vervolgens naar praktisch uitvoerbare oplossingen. Enkele voorbeelden:

  • het up-to-date brengen van 'verouderde processen';
  • het naadloos laten aansluiten van Wmo-documenten bij de geldende regelgeving;
  • heldere en gerichte procedures die aansluiten bij de kennis en kunde van de medewerkers;
  • vereenvoudiging van de uitvoering;
  • het verhogen van de voorspelbaarheid in het proces;
  • Een verantwoorde toepassing van het compensatie-beginsel.

Waarom TriviumPlus?

TriviumPlus heeft jarenlange ervaring met het werken binnen gemeentelijke structuren. Ervaren Wmo-adviseurs voeren de praktijkcheck uit De adviseurs van TriviumPlus kennen als geen ander de 'praktijk en weten hoe het op de werkvloer in elkaar zit.

Aanpak en tijd

TriviumPlus werkt met een helder stappenplan waarbij de opdrachtgever van begin tot eind de regie houdt. Onze aanpak bestaat uit twee delen: I. een 'verkenning': gezamenlijk stellen we vast welke knelpunten en/of potentiële verbeterpunten prioriteit hebben en nader onderzoek nodig heben in de vervolgfase. De verkenning wordt afgesloten met een mondelinge evaluatie en afstemming met de opdrachtgever over de bevindingen.
II. verdieping en eindrapportage: verdere verdiepingsslag met specifieke aandacht voor die aspecten waarvoor in de tussentijdse evaluatie met de opdrachtgever gekozen is.
Bij een middelgrote gemeentelijke organisatie heeft Triviumplus gemiddeld 3 dagen nodig voor de verkenningsfase. De verdiepingsfase vraagt vervolgens 4 tot 7 dagen onze inzet.

Probleem duidelijk, en nu?

TriviumPlus neemt graag verantwoordelijkheid voor gegeven adviezen en kan een rol spelen bij het daadwerkelijk doorvoeren van oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing, het aanpassen van interne processen en procedures en het verbeteren van de logistiek in uw gehele Wmo keten.

Contact

Wilt u meer weten over onze Wmo praktijkcheck? Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij u op de juiste manier kunnen informeren! Contact opnemen kunt u telefonisch 088 321 01 32 of via onze contactpagina.

 
Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of maak direct een afspraak.