WMO loket

Het doel van de vraagverkenner is het verduidelijken van de hulpvraag van de burger aan het loket. 

De vraagverkenner vergroot de klantvriendelijkheid van het Wmo-loket aanzienlijk, doordat;

  • onnodige belasting van de burger wordt voorkomen;
  • de burger eerder weet waar hij aan toe is (zelf oplossen of compenseert de gemeente);
  • de burger beter geholpen kan worden door de gemeente.

Daarnaast ontlast en ondersteunt de vraagverkenner het Wmo-loket door alleen terechte hulpvragen door te zetten naar het loket.

Wat doet een vraagverkenner?

De vraagverkenner screent een melding op het moment dat deze bij het Wmo-loket binnen komt. Niet elke melding hoeft namelijk tot een gesprek te leiden en sommige vragen kunnen op een eenvoudige, snelle manier worden beantwoord of opgelost.

Werkwijze

Nadat de melding is ontvangen beoordeelt de vraagverkenner of deze melding moet worden doorgezet naar de Wmo-consulent t.b.v. nadere inventarisatie door middel van een gesprek.

Er wordt gekeken of de belanghebbende reeds bekend is in het kader van de Wmo. Indien bekend wordt het dossier beoordeeld. Aan de hand van de beschikbare informatie uit het dossier zal de vraagverkenner bekijken wat er met de melding moet gebeuren.
Als een beoordeling niet mogelijk is op grond van het dossier zal de vraagverkenner een kort telefonisch gesprek met de belanghebbende voeren.

Het zijn verschillende opties:

  • De klant is niet bekend
  • De klant is bekend, het gaat om een nieuw probleem
  • De klant is bekend, het gaat om een mutatie van een reeds bestaande voorziening.


In het eerste en tweede geval zal de melding worden doorgezet naar de Wmo-Consulent en zal een gesprek aan de keukentafel plaatsvinden. In het derde geval zal de verkenner trachten de melding af te handelen. In alle gevallen zal de verkenner een korte rapportage schrijven.

Waarom een vraagverkenner?

U wilt de burger snel en doelmatig van dienst zijn, zonder hem/ haar onnodig te belasten. U wilt uw processen optimaliseren. U wilt de tijd van uw consulenten zo goed mogelijk invullen en hen de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk laten uitvoeren.

Waarom TriviumPlus

TriviumPlus is jarenlang bekend met de advisering in de Wmo, maar ook met ondersteuning bij beleidsveranderingen, het optimaliseren van werkprocessen en verbeteren van kwaliteit.


TriviumPlus treedt op als partner van uw gemeente en onze HBO + medewerkers zijn de uitstekende professionals om taken van u over te nemen, maar vooral om uw werknemers te leren het zelf te doen door een training on the job.

Wilt u meer informatie over de vraagverkenner? Neemt u dan contact op met Hugo van Hannen via 06-46 118 650.

Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of maak direct een afspraak.