Arbeidsdeskundig onderzoek

Medisch arbeidsdeskundig onderzoek

TriviumPlus stelt in een medisch arbeidsdeskundig onderzoek vast of iemand in staat is om te werken. We kijken hiervoor naar de psychische en/of lichamelijke belasting die de persoon aankan. Daarbij geven we een advies over de mogelijkheden van de persoon op de arbeidsmarkt. In dit advies nemen we ook mee hoe eventuele belemmeringen op het werk weggenomen kunnen worden. Een medisch arbeidsdeskundig onderzoek bestaat dus vaak uit een medisch en arbeidskundig onderzoek.

Voor wie?

Onze opdrachtgevers zijn klantmanagers bij gemeenten en bij de Sociale Verzekeringsbank. De klantmanager heeft cliënten die aangeven dat zij een lichamelijke klacht, een psychische klacht of een zorgplicht hebben. Ze geven aan hierdoor hun werk niet (goed) uit te kunnen voeren. Als klantmanager kunt u onvoldoende hiervan overtuigd zijn. U kunt dan een Medisch Arbeidsdeskundige Beoordeling uit laten voeren door TriviumPlus.

De cliënt

Mensen die in aanmerking komen voor deze beoordeling, geven aan klachten of een zorgplicht te hebben, waardoor ze hun werk niet (goed) kunnen uitvoeren. Andere kenmerken zijn:

  • 17 jaar en ouder;
  • een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering of een uitkering op grond van de Anw via de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • als werkloos werkzoekende ingeschreven staan bij het CWI en in staat zijn om deel te nemen aan een reïntigratietraject. Deels gaat het om mensen die matig Nederlands spreken en zijn aangewezen op ongeschoold werk.

Filosofie TriviumPlus

Wat zijn de mogelijkheden van een cliënt? Deze vraag staat centraal in de filosofie van TriviumPlus. Mogelijkheden zijn het uitgangspunt, niet de beperkingen van een cliënt. Een lichamelijke en/of psychische klacht of zorgplicht hoeft niet altijd een belemmering te zijn om te kunnen werken. Daarnaast moet een cliënt die aangeeft beperkingen te hebben, deze zelf aannemelijk maken.

Resultaat

De Medisch Arbeidskundige beoordeling bestaat uit een rapport, met daarin een onderbouwing en een advies aan de klantmanager. Het advies geeft inzicht in de structurele functionele beperkingen van de cliënt en de mate van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt of in een traject.

Duur beoordeling

Binnen 10 werkdagen nadat TriviumPlus het onderzoek heeft uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever het rapport van de Medisch Arbeidskundige Beoordeling.

Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij u op de juiste manier kunnen informeren! Contact opnemen kunt u telefonisch 088 321 01 32 of via onze contactpagina.
Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of maak direct een afspraak.